Matthäus Passion 2021 Bergkerk Deventer

nieuwsbrief

De organisatie

De Stichting is opgericht om de jaarlijkse uitvoeringen van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach in de kruisopstelling in de Bergkerk te Deventer te organiseren.

Bestuur:
Henk Hengeveld, voorzitter
Bart Holthuis, secretaris
Pieter Jan Lont, penningmeester

Tessel Hengeveld
Pam van 't Hof
Bas Leerink
Marianne Salden

Beleid en financiën
Het bestuur van de Stichting Matthaüs Passion Bergkerk Deventer deelt graag het beleid en de financiële verslaglegging. 
Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer Jaarrekening 2020
Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer Beleidsplan 2021
Formulier ANBI

RSIN nummer: 8172.32.321 van de Stichting Matthaüs Passion Bergkerk Deventer.